Podpořte petici

Zachraňme 

slověnickou faru

Rozbití centra Dolních Slověnic?

Jedním ze současných kontroverzních stavebních záměrů města Lišov, který však svým významem ostatní bezesporu předčí, je projekt na vybudování nových mostů a parkoviště v Dolních Slověnicích. Představuje hrozbu devastace kulturního dědictví  v rozsahu, který není srovnatelný s ničím, co bychom v našem prostředí zažili. Projektu mají padnout za oběť klasicistní objekty areálu fary z roku 1795 a unikátní historické přemostění přes výběžek rybníka Dvořiště, tvořené sypaným valem s klenutými mosty a lipovou alejí z poloviny 19. století - stavby, které tvoří nedílnou součást působivého historického prostředí, samotného srdce jedné z nejmalebnějších vesnic na Lišovsku.

 

Město Lišov jako vlastník objektu fary a iniciátor stavebního záměru svým postupem nerespektuje zákon o státní památkové péči, Úmluvu o ochraně architektonického dědictví Evropy, ani vlastní územní plán, v němž je kladen důraz na zachování historického prostředí a mostů jako technických památek. Nezohledňuje názory odborníků na historii, architekturu, urbanismus a památkovou péči a stanoviska spolků. Vedení města Lišov v čele se starostou Bc. Jiřím Švecem, zdá se, není v současné době ochotno hledat vhodné řešení pro zlepšení dopravní prostupnosti při současném respektu k hodnotám prostředí.

 

Nebuďme lhostejní k hrubým činům páchaným na prostředí, které tvoří náš domov, nebuďme lhostejní k porušování norem a zákonů. Odpovědnost za předání kulturního dědictví dalším generacím je v rukou nás všech. Připojte se proto k petici!

 

Mgr. Jan Eliška

 

 

Fara byla městem Lišov na konci roku 2020 zbourána. Přes upozornění Ministerstvem kultury na výrazné památkové hodnoty areálu, zdůraznění skutečnosti nezákonného porušení stanoveného územního plánu města Lišov z roku 2017 a doporučení k přehodnocení záměru. Jádro malebné jihočeské vesnice bylo nevratně poškozeno. Unikátní historické přemostění zátoky rybníka Dvořiště je dále v ohrožení. Vyjádřete svůj postoj a připojte se k petici!

 
Tři facky

TŘI FACKY

Úvodník magazínu barbar! od šéfredaktora Jana Štiftera, č. 2020-1
Nebuďme lhostejní

Nebuďme lhostejní

Autor: Ing. arch. Karel Kuča, SOVAMM, 27. 9. 2020
Budova fary v Dolních Slověnicích

Budova fary v Dolních Slověnicích

Článek od PhDr. A. F. Plávka a Mgr. J. Elišky otištěný v Lišovském zpravoda...
Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Autor: Ing. arch. Karel Kuča (odborník na památkovou péči, architekturu a u...
Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Daniel Kovář (historik, archivář, autor publikací o Lišově a o...
Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Radim Urbánek (odborník na technické památky)
Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Autor: doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (architekt, urbanista a krajinář)
Historický úvod k areálu fary

Historický úvod k areálu fary

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář, autor publikací a č...
Historický úvod k mostům

Historický úvod k mostům

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář)
Stanovisko k návrhu na prohlášení areálu fary čp. 29 v Dolních Slověnicích za nemovitou kulturní památku

Stanovisko Klubu přátel Českých Budějovic

V Českých Budějovicích 19. prosince 2019
Stanovisko výboru spolku k záchraně fary v Dolních Slověnicích

Stanovisko Spolku pro Hůrky a venkov

V Hůrkách dne 14. ledna 2020
Stanovisko Spolku přátel Třeboně

Stanovisko Spolku přátel Třeboně

V Třeboni 2. října 2020
Jsou pro zbourání fary. Chtějí rozšířit křižovatku. Uvolnit místo jí má ale budova z 18. století.

Jsou pro zbourání fary

Deník, 5. února 2020
Bývalá fara v Dolních Slověnicích má jít k zemi. Památkáři jsou ale proti

Bývalá fara v Dolních Slověnicích má jít k zemi. Památkáři jsou ale proti

Budějcká drbna, 10. února 2020
Město Lišov chce v Dolních Slověnicích zbourat faru. Narazilo na odpor památkářů.

Spor o faru. Starosta mluví o podrazu

Mladá fronta DNES, 29. ledna 2020
„Kulturní památka“ versus most, chodník a parkoviště pro hřbitov?

„Kulturní památka“ versus most, chodník a parkoviště pro hřbitov?

Tendenční text starosty města Bc. Jiřího Švece v Lišovském zpravodaji 2/202...
Reakce na článek pana starosty Bc. Jiřího Švece v Lišovském zpravodaji č. 2/2020 ohledně dolnoslověnické fary

Reakce na článek pana starosty Bc. Jiřího Švece ohledně dolnoslověnické fary

Neotištěný text Mgr. Jana Elišky v Lišovském zpravodaji 3/2020
Odpověď k texu o farní budově v Dolních Slověnicích

Odpověď k texu o farní budově v Dolních Slověnicích

Neotištěný text zastupitele PhDr. Aleše Františka Plávka v Lišovském zpravo...
Reakce na tendenční článek v Lišovském zpravodaji 3/2020

Reakce na tendenční článek v Lišovském zpravodaji 3/2020

Neotištěný text zastupitele Jana Kresana v Lišovském zpravodaji 3/2020
Spor o faru řeší právníci

Spor o faru řeší právníci

Mladá fronta DNES, 5. září 2020
Fara čp. 29 Dolní Slověnice

Fara čp. 29

Mosty ve Slověnicích

Mosty ve Slověnicích

Rybník Dvořiště a mosty ve Slověnicích v historických souvislostech

Rybník Dvořiště a mosty ve Slověnicích v historických souvislostech

Autor: PhDr. Libor Elleder, Ph.D. (hydrolog a historik hydrologie)
Stanovisko sdružení Calla

Stanovisko sdružení Calla

V Českých Budějovicích dne 9. listopadu 2020