Podpořte petici

Zachraňme 

slověnickou faru

Podpořte petici

Zachraňme 

prostředí Slověnic

Rozbití centra Dolních Slověnic?

Jedním ze současných kontroverzních stavebních záměrů města Lišov, který však svým významem ostatní bezesporu předčí, je projekt na vybudování nových mostů a parkoviště v Dolních Slověnicích. Představuje hrozbu devastace kulturního dědictví  v rozsahu, který není srovnatelný s ničím, co bychom v našem prostředí zažili. Projektu mají padnout za oběť klasicistní objekty areálu fary z roku 1795 a unikátní historické přemostění přes výběžek rybníka Dvořiště, tvořené sypaným valem s klenutými mosty a lipovou alejí z poloviny 19. století - stavby, které tvoří nedílnou součást působivého historického prostředí, samotného srdce jedné z nejmalebnějších vesnic na Lišovsku.

 

Město Lišov jako vlastník objektu fary a iniciátor stavebního záměru svým postupem nerespektuje zákon o státní památkové péči, Úmluvu o ochraně architektonického dědictví Evropy, ani vlastní územní plán, v němž je kladen důraz na zachování historického prostředí a mostů jako technických památek. Nezohledňuje názory odborníků na historii, architekturu, urbanismus a památkovou péči a stanoviska spolků. Vedení města Lišov v čele se starostou Bc. Jiřím Švecem, zdá se, není v současné době ochotno hledat vhodné řešení pro zlepšení dopravní prostupnosti při současném respektu k hodnotám prostředí.

 

Nebuďme lhostejní k hrubým činům páchaným na prostředí, které tvoří náš domov, nebuďme lhostejní k porušování norem a zákonů. Odpovědnost za předání kulturního dědictví dalším generacím je v rukou nás všech. Připojte se proto k petici!

 

Mgr. Jan Eliška

 

 

Fara byla městem Lišov na konci roku 2020 zbourána. Přes upozornění Ministerstvem kultury na výrazné památkové hodnoty areálu, zdůraznění skutečnosti nezákonného porušení stanoveného územního plánu města Lišov z roku 2017 a doporučení k přehodnocení záměru. Jádro malebné jihočeské vesnice bylo nevratně poškozeno. Unikátní historické přemostění zátoky rybníka Dvořiště je dále v ohrožení. Vyjádřete svůj postoj a připojte se k petici!

 
Tři facky

TŘI FACKY

Přidat recenzi
Úvodník magazínu barbar! od šéfredaktora Jana Štiftera, č. 2020-1
Číst více
Nebuďme lhostejní

Nebuďme lhostejní

Přidat recenzi
Autor: Ing. arch. Karel Kuča, SOVAMM, 27. 9. 2020
Číst více
Budova fary v Dolních Slověnicích

Budova fary v Dolních Slověnicích

Přidat recenzi
Článek od PhDr. A. F. Plávka a Mgr. J. Elišky otištěný v Lišovském zpravoda...
Číst více
Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Přidat recenzi
Autor: Ing. arch. Karel Kuča (odborník na památkovou péči, architekturu a u...
Číst více
Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Přidat recenzi
Autor: PhDr. Daniel Kovář (historik, archivář, autor publikací o Lišově a o...
Číst více
Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Přidat recenzi
Autor: PhDr. Radim Urbánek (odborník na technické památky)
Číst více
Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Přidat recenzi
Autor: doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (architekt, urbanista a krajinář)
Číst více
Historický úvod k areálu fary

Historický úvod k areálu fary

Přidat recenzi
Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář, autor publikací a č...
Číst více
Historický úvod k mostům

Historický úvod k mostům

Přidat recenzi
Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář)
Číst více
Stanovisko k návrhu na prohlášení areálu fary čp. 29 v Dolních Slověnicích za nemovitou kulturní památku

Stanovisko Klubu přátel Českých Budějovic

Přidat recenzi
V Českých Budějovicích 19. prosince 2019
Číst více
Stanovisko výboru spolku k záchraně fary v Dolních Slověnicích

Stanovisko Spolku pro Hůrky a venkov

Přidat recenzi
V Hůrkách dne 14. ledna 2020
Číst více
Stanovisko Spolku přátel Třeboně

Stanovisko Spolku přátel Třeboně

Přidat recenzi
V Třeboni 2. října 2020
Číst více
Jsou pro zbourání fary. Chtějí rozšířit křižovatku. Uvolnit místo jí má ale budova z 18. století.

Jsou pro zbourání fary

Přidat recenzi
Deník, 5. února 2020
Číst více
Bývalá fara v Dolních Slověnicích má jít k zemi. Památkáři jsou ale proti

Bývalá fara v Dolních Slověnicích má jít k zemi. Památkáři jsou ale proti

Přidat recenzi
Budějcká drbna, 10. února 2020
Číst více
Město Lišov chce v Dolních Slověnicích zbourat faru. Narazilo na odpor památkářů.

Spor o faru. Starosta mluví o podrazu

Přidat recenzi
Mladá fronta DNES, 29. ledna 2020
Číst více
„Kulturní památka“ versus most, chodník a parkoviště pro hřbitov?

„Kulturní památka“ versus most, chodník a parkoviště pro hřbitov?

Přidat recenzi
Tendenční text starosty města Bc. Jiřího Švece v Lišovském zpravodaji 2/202...
Číst více
Reakce na článek pana starosty Bc. Jiřího Švece v Lišovském zpravodaji č. 2/2020 ohledně dolnoslověnické fary

Reakce na článek pana starosty Bc. Jiřího Švece ohledně dolnoslověnické fary

Přidat recenzi
Neotištěný text Mgr. Jana Elišky v Lišovském zpravodaji 3/2020
Číst více
Odpověď k texu o farní budově v Dolních Slověnicích

Odpověď k texu o farní budově v Dolních Slověnicích

Přidat recenzi
Neotištěný text zastupitele PhDr. Aleše Františka Plávka v Lišovském zpravo...
Číst více
Reakce na tendenční článek v Lišovském zpravodaji 3/2020

Reakce na tendenční článek v Lišovském zpravodaji 3/2020

Přidat recenzi
Neotištěný text zastupitele Jana Kresana v Lišovském zpravodaji 3/2020
Číst více
Spor o faru řeší právníci

Spor o faru řeší právníci

Přidat recenzi
Mladá fronta DNES, 5. září 2020
Číst více
Fara čp. 29 Dolní Slověnice

Fara čp. 29

Přidat recenzi
Číst více
Mosty ve Slověnicích

Mosty ve Slověnicích

Přidat recenzi
Číst více
Rybník Dvořiště a mosty ve Slověnicích v historických souvislostech

Rybník Dvořiště a mosty ve Slověnicích v historických souvislostech

Přidat recenzi
Autor: PhDr. Libor Elleder, Ph.D. (hydrolog a historik hydrologie)
Číst více
Stanovisko sdružení Calla

Stanovisko sdružení Calla

Přidat recenzi
V Českých Budějovicích dne 9. listopadu 2020
Číst více