Fara jde k zemi, ochránci památek teď brání mosty

Fara jde k zemi, ochránci památek teď brání mosty

 

V Dolních Slověnicích bourají faru i přes odpor odborníků. Místo ní má být parkoviště.

 

DOLNÍ SLOVĚNICE Památky versus silniční doprava. V Dolních Slověnicích na Budějovicku pokračuje konflikt mezi ochránci památek a některými obyvateli dvou sousedních vesnic a vedením Lišova, pod který obec spadá. První bitvu památkáři prohráli. Faru z 18. století už bourají, má ustoupit budoucímu parkovišti a přehledné křižovatce.

 

Společný projekt města Lišov a Jihočeského kraje za 40 milionů korun má přestavět úsek silnice II. třídy. Ten vede od fary přes přemostění zátoky rybníka Dvořiště až k protilehlým Horním Slověnicím vzdáleným asi 300 metrů. Odpůrci argumentují nevratným ničením venkovských památek a krajinného rázu. Město Lišov zase bezpečností silničního provozu.

 

„Místo unikátního přemostění výběžku rybníka Dvořiště z poloviny 19. století tvořeného sypaným valem s klenutými mosty s dvouřadou alejí tu budou širší moderní mosty s železobetonovou podpěrou. Místo fary vznikne parkoviště se zámkovou dlažbou,“ děsí se místní znalec a památkář Jan Eliška.

 

Odborníci na lidovou architekturu totiž považují lokalitu za unikátní právě z hlediska této trasy. Kromě fary ji doplňuje před ní stojící kostel a přemostění zátoky s alejí. „Tvoří jedinečný celek dokladující historický vývoj původní střediskové obce,“ míní jihočeský historik a archivář Daniel Kovář.

 

Samotnému bourání fary předcházely připomínky odborníků na památkovou péči i části veřejnosti. Varují, že místo přijde nenávratně o typický urbanistický ráz, který by se měl podle všech pravidel a platných zákonů zachovat. Nakonec neuspěli se žádostí na ministerstvu kultury, aby objekt fary zapsalo na seznam kulturních památek.

 

Tím mohla začít její demolice. Povolení už dříve získalo město Lišov, které chátrající faru koupilo od českobudějovického biskupství jako nepotřebný majetek. Podle starosty Lišova Jiřího Švece fara překáží ve výhledu do křižovatky a je navíc v dezolátním stavu.

 

Ve špatném technickém stavu jsou podle něj i mosty. Mimo jiné jim chybí chodník, se kterým nový projekt počítá. „Vinou obstrukcí památkářů se celý záměr zdržel. Máme přitom stanovisko ministerstva kultury, že tu o žádnou památku nejde,“ připomněl Švec.

 

Ministerstvo kultury se zatím vyjádřilo pouze k hodnotě demolované fary. Nové debaty teď začínají gradovat kolem mostů. Návrh na jejich zapsání na seznam kulturních památek už podal na ministerstvo kultury spolek Společenství pro obnovu vesnice a malého města.

 

Památkáři zároveň připomínají, že lišovská radnice před nimi zatajila záměr demolice fary a teď je vynechala i u projektu modernizace silnice, jejíž osučástí je soustava mostů z roku 1858 přes rybník Dvořiště, který patří do památkově chráněné Rožmberské rybniční soustavy. Projekt je podle odpůrců také v konfliktu s územním plánem Lišova, který zdůrazňuje nutnost zachovat kulturní ráz jihočeského venkova.

 

Podle Švece je odpor proti projektu nesmyslný. Mosty jsou v havarijním stavu a chybí jim bezpečný chodník. Navíc a je otázka, kdy vůbec kraj peníze na takovou investici za současné ekonomické situace sežene. Podle plánů se mělo začít stavět už příští rok.

 

Na možné problémy s financováním upozorňují i odpůrci změn. Považují proto demolici fary za předčasnou, protože za současného stavu bez stavebního povolení není možná ani přestavba křižovatky. Navíc tvrdí, že podle statického posudku jsou mosty v uspokojivém stavu.

 

"Mají to všechno na svědomí památkáři. Nevíme, co nového ještě vymyslí. Nevíme, jestli se začne stavět za pět nebo deset let, nebo jestli mezitím historický most mezitím nespadne." poznamenal Švec.

 

Jeho slova podporuje část místních. Opakují, že zachování památek je především otázkou kompromisu a vůle lidí, kteří vedle nich žijí.

 

Vše zatím nasvědčuje tomu, že reálné je pouze parkoviště na místě zbořené fary. Na další postup nemá Lišov ani platné územní rozhodnutí ani peníze. Do stavebních řízení se budou vyjadřovat i památkáři. Ředitel územního budějovického pracoviště Daniel Šnejd se před časem pro MFDNES vyjádřil, že s navrhovaným řešením mostů jeho instituce nesouhlasí, protože není v souladu s ideou ochrany kulturního dědictví.

 

Antonín Pelíšek

redaktor MF DNES
24. listopadu 2020
Tři facky

TŘI FACKY

Úvodník magazínu barbar! od šéfredaktora Jana Štiftera, č. 2020-1
Nebuďme lhostejní

Nebuďme lhostejní

Autor: Ing. arch. Karel Kuča, SOVAMM, 27. 9. 2020
Budova fary v Dolních Slověnicích

Budova fary v Dolních Slověnicích

Článek od PhDr. A. F. Plávka a Mgr. J. Elišky otištěný v Lišovském zpravoda...
Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Autor: Ing. arch. Karel Kuča (odborník na památkovou péči, architekturu a u...
Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Daniel Kovář (historik, archivář, autor publikací o Lišově a o...
Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Radim Urbánek (odborník na technické památky)
Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Autor: doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (architekt, urbanista a krajinář)
Historický úvod k areálu fary

Historický úvod k areálu fary

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář, autor publikací a č...
Historický úvod k mostům

Historický úvod k mostům

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář)