Nebuďme lhostejní


Po roce 1989 jsme se domnívali, že éra bezohledného ničení památek definitivně skončila. Docela dlouho to tak skutečně vypadalo, až na ojedinělé excesy, ale zejména v poslední době se dějí nebo reálně hrozí ničivé zásahy tak radikální, že se tomu opravdu nechce věřit.

Dolní Slověnice patří k těm jihočeským vesnicím, které si dodnes zachovávají mimořádný půvab, ač dosud bohužel nejsou památkově chráněné. Prostředí vsi vytvářejí tradičně formované usedlosti a dominantu tvoří malebný, původem středověký, barokně upravený kostel. Naproti němu stojí hodnotný areál přízemní klasicistní fary z roku 1795, kolem níž vybíhá silnice do Horních Slověnic, překonávající výběžek rybníka Dvořiště jedinečnou soustavou mostů a sypaného valu s lipovou alejí. To vše chce nyní město Lišov, které se stalo vlastníkem fary, zničit. Fara má být zbořena a na jejím místě zřízeno parkoviště. Přes rybník má být vybudována moderní komunikace.
Dva z viceprezidentů SOVAMM se aktivně zapojili do odborného protestu proti tomuto barbarskému záměru. Více informací o celé věci najdete na stránkách Dědictví Lišovska https://www.dedictvilisovska.cz/.

Najdete tam také petici, jejímž podepsáním můžete přispět ke snaze zabránit zničení cenného kulturního dědictví. Díky mnoha fotografiím také budete moci posoudit, jak je situace vážná. Naše fotografie Dolních Slověnic aktuálně doplňujeme do SOVPISu.


Ilustrační foto: Pohled na Dolní Slověnice přes výběžek rybníka Dvořiště;

K. Kuča 27. 3. 2012 (SOVPIS)


Ing. arch. Karel Kuča, 27. 9. 2020

Společnost pro obnovu vesnice a malého městaReakce na článek Nebuďme lhostejní: 

Jiří Škabrada, 28. 9. 2020

Myslím si samozřejmě, že se důležité historické objekty pokud možno bořit nemají, a to ani ve zdánlivě bezvýznamných vesnicích. Ke slověnické situaci bych ale chtěl přidat názor z jiného, technického hlediska, který by snad mohl zaujmout i zastánce demolice.
Pokud totiž problém opravdu představuje těžší doprava, zmáhající nepřehlednou zatáčku místo mezi kostelem a někdejší farou ve Slověnicích, je možné se podívat na mapu. Silnice mezi Lišovem a Lomnicí nad Lužnicí z relativně přímého směru před Slověnicemi zahýbá, prochází vesnicí a pak se do cílového směru zase vrací. Demolicí fary by se průjezd touto odbočkou jen usnadnil, ale podstata problému se tím nevyřeší. Nebylo by rozumnější uvažovat o napřímení tohoto dopravního tahu mezi Hůrkami a jižním cípem rybníka Koclířov, které by současně vytvořilo vedle Slověnic jakýsi obchvat? Do vesnice by pak po staré silnici zajížděli jen místní obyvatelé a návštěvníci, kterým by zachování fary snad nevadilo.

prof. ing. arch. Jiří Škabrada
Tři facky

TŘI FACKY

Přidat recenzi
Úvodník magazínu barbar! od šéfredaktora Jana Štiftera, č. 2020-1
Číst více
Nebuďme lhostejní

Nebuďme lhostejní

Přidat recenzi
Autor: Ing. arch. Karel Kuča, SOVAMM, 27. 9. 2020
Číst více
Budova fary v Dolních Slověnicích

Budova fary v Dolních Slověnicích

Přidat recenzi
Článek od PhDr. A. F. Plávka a Mgr. J. Elišky otištěný v Lišovském zpravoda...
Číst více
Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Přidat recenzi
Autor: Ing. arch. Karel Kuča (odborník na památkovou péči, architekturu a u...
Číst více
Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Přidat recenzi
Autor: PhDr. Daniel Kovář (historik, archivář, autor publikací o Lišově a o...
Číst více
Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Přidat recenzi
Autor: PhDr. Radim Urbánek (odborník na technické památky)
Číst více
Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Přidat recenzi
Autor: doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (architekt, urbanista a krajinář)
Číst více
Historický úvod k areálu fary

Historický úvod k areálu fary

Přidat recenzi
Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář, autor publikací a č...
Číst více
Historický úvod k mostům

Historický úvod k mostům

Přidat recenzi
Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář)
Číst více