Nebuďme lhostejní


Po roce 1989 jsme se domnívali, že éra bezohledného ničení památek definitivně skončila. Docela dlouho to tak skutečně vypadalo, až na ojedinělé excesy, ale zejména v poslední době se dějí nebo reálně hrozí ničivé zásahy tak radikální, že se tomu opravdu nechce věřit.

Dolní Slověnice patří k těm jihočeským vesnicím, které si dodnes zachovávají mimořádný půvab, ač dosud bohužel nejsou památkově chráněné. Prostředí vsi vytvářejí tradičně formované usedlosti a dominantu tvoří malebný, původem středověký, barokně upravený kostel. Naproti němu stojí hodnotný areál přízemní klasicistní fary z roku 1795, kolem níž vybíhá silnice do Horních Slověnic, překonávající výběžek rybníka Dvořiště jedinečnou soustavou mostů a sypaného valu s lipovou alejí. To vše chce nyní město Lišov, které se stalo vlastníkem fary, zničit. Fara má být zbořena a na jejím místě zřízeno parkoviště. Přes rybník má být vybudována moderní komunikace.
Dva z viceprezidentů SOVAMM se aktivně zapojili do odborného protestu proti tomuto barbarskému záměru. Více informací o celé věci najdete na stránkách Dědictví Lišovska https://www.dedictvilisovska.cz/.

Najdete tam také petici, jejímž podepsáním můžete přispět ke snaze zabránit zničení cenného kulturního dědictví. Díky mnoha fotografiím také budete moci posoudit, jak je situace vážná. Naše fotografie Dolních Slověnic aktuálně doplňujeme do SOVPISu.


Ilustrační foto: Pohled na Dolní Slověnice přes výběžek rybníka Dvořiště;

K. Kuča 27. 3. 2012 (SOVPIS)


Ing. arch. Karel Kuča, 27. 9. 2020

Společnost pro obnovu vesnice a malého městaReakce na článek Nebuďme lhostejní: 

Jiří Škabrada, 28. 9. 2020

Myslím si samozřejmě, že se důležité historické objekty pokud možno bořit nemají, a to ani ve zdánlivě bezvýznamných vesnicích. Ke slověnické situaci bych ale chtěl přidat názor z jiného, technického hlediska, který by snad mohl zaujmout i zastánce demolice.
Pokud totiž problém opravdu představuje těžší doprava, zmáhající nepřehlednou zatáčku místo mezi kostelem a někdejší farou ve Slověnicích, je možné se podívat na mapu. Silnice mezi Lišovem a Lomnicí nad Lužnicí z relativně přímého směru před Slověnicemi zahýbá, prochází vesnicí a pak se do cílového směru zase vrací. Demolicí fary by se průjezd touto odbočkou jen usnadnil, ale podstata problému se tím nevyřeší. Nebylo by rozumnější uvažovat o napřímení tohoto dopravního tahu mezi Hůrkami a jižním cípem rybníka Koclířov, které by současně vytvořilo vedle Slověnic jakýsi obchvat? Do vesnice by pak po staré silnici zajížděli jen místní obyvatelé a návštěvníci, kterým by zachování fary snad nevadilo.

prof. ing. arch. Jiří Škabrada
Tři facky

TŘI FACKY

Úvodník magazínu barbar! od šéfredaktora Jana Štiftera, č. 2020-1
Nebuďme lhostejní

Nebuďme lhostejní

Autor: Ing. arch. Karel Kuča, SOVAMM, 27. 9. 2020
Budova fary v Dolních Slověnicích

Budova fary v Dolních Slověnicích

Článek od PhDr. A. F. Plávka a Mgr. J. Elišky otištěný v Lišovském zpravoda...
Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Autor: Ing. arch. Karel Kuča (odborník na památkovou péči, architekturu a u...
Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Daniel Kovář (historik, archivář, autor publikací o Lišově a o...
Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Radim Urbánek (odborník na technické památky)
Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Autor: doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (architekt, urbanista a krajinář)
Historický úvod k areálu fary

Historický úvod k areálu fary

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář, autor publikací a č...
Historický úvod k mostům

Historický úvod k mostům

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář)