Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

milí sousedé, přátelé,


končí rok, který asi nebude všeobecně považován za dobrý. Ačkoli jsem se vždy chtěl vyvarovat nějakého paušalizování, tady udělám výjimku. Jsem rád, že je rok 2020 u konce a nebudu na něj příliš vzpomínat. Vím, že v dlouhodobém kontextu nebyl nijak hrozný, a jistě se i v něm stalo mnoho hezkých a dobrých událostí. Mě ale připravil opět o nějaké ty iluze a myslím, že celá naše společnost v něm dostala dost zabrat… Ale každý ať si jej zaškatulkuje dle svého uvážení. Já osobně píšu na pomyslnou krabici v archivu „vzpomínky na rok 2020 – raději neotvírat“. Ale zatím ještě neskončil a ani v jeho posledních dnech nám práce neubývá.


V pondělí, 14. 12. 2020, bude pro letošek poslední zasedání zastupitelstva města, na kterém bychom měli schválit návrh rozpočtu města na rok 2021, nebo například také podání další žádosti o dotaci na II. etapu modernizace Sportovního areálu v Lišově. A spoustu dalších, pro Lišov i jeho místní části, důležitých opatření. Naše město je naštěstí dobře připraveno na časy, kdy budeme muset ještě složitěji vybírat mezi desítkami připravených projektů, protože poneseme společné břímě poškozené národní ekonomiky a s tím spojeného výpadku části daňových příjmů.


Ačkoli se nemůžeme zcela vyhnout dopadům z velké části způsobeným nezodpovědnými vládními experimenty s národní ekonomikou, podařilo se sestavit návrh rozpočtu, který opět pamatuje na všechny potřeby města i jeho místních částí. Podařilo se zajistit financování pro rekonstrukce a opravy silnic, ulic, kanalizací, osvětlení, ale také třeba prostředky pro spolky, kulturu a sportovní vyžití. Peníze se najdou i na výsadbu stromů a květin, nebo třeba na opravy rybníků a další významné investice do naší základní školy. V návrhu rozpočtu města je opět pamatováno na další opravy kapliček, na stavbu vodovodů i na přípravu dalších projektových dokumentací.


Díky smysluplným investicím v uplynulých příznivých časech, má naše město velmi zdravý základ pro příští, obtížnější roky. Když si představím, že bychom dnes rozhodovali o přípravě velkých investic do desítek rybníků, modernizace kina, rekonstrukce kulturního domu, stavby desítek dětských hřišť a sportovišť, nebo třeba do oprav obecních budov v místních částech, myslím, že bychom některé z nich ani neprosadili… Nejen díky zastupitelům, ale i díky vám, našim občanům, se to podařilo.


Tím se dostávám k tomu, co jsem nastínil v prvních větách úvodníku, kde jsem zmínil ztrátu části svých iluzí… Zcela zodpovědně mohu říci, že poslední rok či dva byly pro mne i pro mé kolegy a kolegyně ze zastupitelstva i městského úřadu jiné. Nikdy před tím jsme nemuseli tolik bojovat s lidskou záští a s metodami, které někteří jedinci do našeho „malého lišovského rybníka“ zanesli. Přitom jejich motivy jsou tak zřejmé, že je mi trapně za ně samotné… Faktem je, že z celkového času, který jsme všichni mohli věnovat jen a jen péči o město a jeho okolí, jsme v posledních letech nuceni investovat zbytečný čas i peníze do vyvracení hloupých pomluv a dezinformací, které někteří jedinci šíří s cílem uškodit městu a lidem, kteří jej zastupují.


Jedním z mnoha příkladů jsou všechny lži a pokroucené metody, kterých se vůči městu a jeho vedení dopustili někteří jedinci zainteresovaní do již dříve popisované kauzy bývalé fary ve Slověnicích. Státní orgány a ministerstvo kultury daly nakonec městu za pravdu, a především i naprostá většina našich obyvatel. Takže nápad udělat z fary ve Slověnicích kulturní památku nás bude stát „jen“ několik let zdržení, několik desítek tisíc korun za posudky a poradenství. A Jihočeský kraj bude kvůli zdržení plánovaných investic jen obtížně hledat desítky milionů korun na dokončení společného projektu s městem, tedy na výstavbu mostů s původním vzhledem a s novým chodníkem. Jsem ale přesvědčen, že to čas napraví. Co však již těžko někdo napraví je špína, kterou zmínění jedinci na naše město naházeli v celokrajských médiích i v jejich lokálním plátku, financovaném před krajskými volbami z rozpočtu nejmenované politické strany. Pokud nevíte, o kterou stranu jde, stačí se podívat na spodní část úvodní strany jistého tištěného občasníku, který vydává skupina osob v Lišově, jako jeho údajný „hlas“. Pokud stále nevíte, o koho jde, dozvíte se to jistě v reakci na tento můj text, který je mým osobním názorem na některé události posledních let. Nedovolil bych si svůj hlas vydávat za hlas Lišovska. Smutné na tom všem je, že v tomto hloupém konání není pomyslných vítězů. Jen spousta lidí v celém kraji, kteří neví, zda u nás v Lišově ve velkém neboříme kulturní památky a zda oponenty nezavíráme do obecní šatlavy. Já si naopak myslím, že díky společnému úsilí mnoha lidí, můžeme být na naše město a jeho místní části právem hrdí. Přeji vám všem klidné a pohodové Vánoce a aby byl váš rok 2021 plný dobrých zpráv, úspěchů, zdraví a lásky.


Bc. Jiří Švec

Lišovský zpravodaj 6/2020, s. 3
Tři facky

TŘI FACKY

Úvodník magazínu barbar! od šéfredaktora Jana Štiftera, č. 2020-1
Nebuďme lhostejní

Nebuďme lhostejní

Autor: Ing. arch. Karel Kuča, SOVAMM, 27. 9. 2020
Budova fary v Dolních Slověnicích

Budova fary v Dolních Slověnicích

Článek od PhDr. A. F. Plávka a Mgr. J. Elišky otištěný v Lišovském zpravoda...
Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Autor: Ing. arch. Karel Kuča (odborník na památkovou péči, architekturu a u...
Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Daniel Kovář (historik, archivář, autor publikací o Lišově a o...
Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Radim Urbánek (odborník na technické památky)
Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Autor: doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (architekt, urbanista a krajinář)
Historický úvod k areálu fary

Historický úvod k areálu fary

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář, autor publikací a č...
Historický úvod k mostům

Historický úvod k mostům

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář)