Reakce na tendenční článek v Lišovském zpravodaji 3/2020


Text neotištěný v Lišovském zpravodaji 3/2020,

umístěný pouze v elektronické verzi.


Vážení spoluobčané,

ačkoliv jsem zastupitelem města již 14 let, tak až nyní musím takto písemně reagovat na článek v Lišovském zpravodaji, který se prezentuje jako místní noviny. V minulém čísle 2/2020 vyšel článek pana starosty města, lídra SNK Lišovsko a krajského radního za STAN Jiřího Švece pod názvem „Kulturní památka versus most, chodník a parkoviště pro hřbitov?“. Starosta města jako protřelý politik, ošálí kdekoho. Proto si myslím, že používat lži spojené s mou osobou ke splnění jeho cílů, je naprosto zbytečné. Bohužel je mu to okolím tolerováno. Není pravdou, že bych byl strůjcem či iniciátorem popsaného. Žádné podněty jsem nepodával, nevypracovával, ani je nezaštiťoval svým jménem. Žádné další části zmíněných investic jsem taktéž nenapadal. Ba naopak jsem se o nich dozvěděl později. Tímto Vás žádám, pane starosto Jiří Šveci, jelikož vím, že nemůžete svá tvrzení spojená s mou osobou doložit, o veřejnou omluvu v Lišovském zpravodaji. Je smutné, ale pro mě ne překvapující, že tento tendenční článek starosty města vznikl a putoval do tisku i se souhlasem vedení města ve složení: Otakar Chlouba (ČSSD), Pavel Dvořák (SNK Lišovsko), Tomáš Prantl (SNK Lišovsko), Michal Přibyl (SNK Lišovsko), Lidmila Hrbková (KDU-ČSL), Miluše Joanidu (KSČM).


Jan Kresan

nezávislý zastupitel města zvolený za KDU-ČSL

Odpověď k texu o farní budově v Dolních Slověnicích
Předchozí

Odpověď k texu o farní budově v Dolních Slověnicích

Přidat recenzi
Neotištěný text zastupitele PhDr. Aleše Františka ...
Číst více
Nebuďme lhostejní
Další

Nebuďme lhostejní

Přidat recenzi
Autor: Ing. arch. Karel Kuča, SOVAMM, 27. 9. 2020
Číst více
Tři facky

TŘI FACKY

Přidat recenzi
Úvodník magazínu barbar! od šéfredaktora Jana Štiftera, č. 2020-1
Číst více
Nebuďme lhostejní

Nebuďme lhostejní

Přidat recenzi
Autor: Ing. arch. Karel Kuča, SOVAMM, 27. 9. 2020
Číst více
Budova fary v Dolních Slověnicích

Budova fary v Dolních Slověnicích

Přidat recenzi
Článek od PhDr. A. F. Plávka a Mgr. J. Elišky otištěný v Lišovském zpravoda...
Číst více
Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Přidat recenzi
Autor: Ing. arch. Karel Kuča (odborník na památkovou péči, architekturu a u...
Číst více
Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Přidat recenzi
Autor: PhDr. Daniel Kovář (historik, archivář, autor publikací o Lišově a o...
Číst více
Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Přidat recenzi
Autor: PhDr. Radim Urbánek (odborník na technické památky)
Číst více
Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Přidat recenzi
Autor: doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (architekt, urbanista a krajinář)
Číst více
Historický úvod k areálu fary

Historický úvod k areálu fary

Přidat recenzi
Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář, autor publikací a č...
Číst více
Historický úvod k mostům

Historický úvod k mostům

Přidat recenzi
Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář)
Číst více