Reakce na tendenční článek v Lišovském zpravodaji 3/2020


Text neotištěný v Lišovském zpravodaji 3/2020,

umístěný pouze v elektronické verzi.


Vážení spoluobčané,

ačkoliv jsem zastupitelem města již 14 let, tak až nyní musím takto písemně reagovat na článek v Lišovském zpravodaji, který se prezentuje jako místní noviny. V minulém čísle 2/2020 vyšel článek pana starosty města, lídra SNK Lišovsko a krajského radního za STAN Jiřího Švece pod názvem „Kulturní památka versus most, chodník a parkoviště pro hřbitov?“. Starosta města jako protřelý politik, ošálí kdekoho. Proto si myslím, že používat lži spojené s mou osobou ke splnění jeho cílů, je naprosto zbytečné. Bohužel je mu to okolím tolerováno. Není pravdou, že bych byl strůjcem či iniciátorem popsaného. Žádné podněty jsem nepodával, nevypracovával, ani je nezaštiťoval svým jménem. Žádné další části zmíněných investic jsem taktéž nenapadal. Ba naopak jsem se o nich dozvěděl později. Tímto Vás žádám, pane starosto Jiří Šveci, jelikož vím, že nemůžete svá tvrzení spojená s mou osobou doložit, o veřejnou omluvu v Lišovském zpravodaji. Je smutné, ale pro mě ne překvapující, že tento tendenční článek starosty města vznikl a putoval do tisku i se souhlasem vedení města ve složení: Otakar Chlouba (ČSSD), Pavel Dvořák (SNK Lišovsko), Tomáš Prantl (SNK Lišovsko), Michal Přibyl (SNK Lišovsko), Lidmila Hrbková (KDU-ČSL), Miluše Joanidu (KSČM).


Jan Kresan

nezávislý zastupitel města zvolený za KDU-ČSL

Tři facky

TŘI FACKY

Úvodník magazínu barbar! od šéfredaktora Jana Štiftera, č. 2020-1
Nebuďme lhostejní

Nebuďme lhostejní

Autor: Ing. arch. Karel Kuča, SOVAMM, 27. 9. 2020
Budova fary v Dolních Slověnicích

Budova fary v Dolních Slověnicích

Článek od PhDr. A. F. Plávka a Mgr. J. Elišky otištěný v Lišovském zpravoda...
Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Autor: Ing. arch. Karel Kuča (odborník na památkovou péči, architekturu a u...
Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Daniel Kovář (historik, archivář, autor publikací o Lišově a o...
Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Radim Urbánek (odborník na technické památky)
Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Autor: doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (architekt, urbanista a krajinář)
Historický úvod k areálu fary

Historický úvod k areálu fary

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář, autor publikací a č...
Historický úvod k mostům

Historický úvod k mostům

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář)