Vyjádření odborníků

Vyjádření k záměru demolice fary a totální přestavby mostů v Dolních Slověnicích

Vyjádření k záměru demolice fary a totální přestavby mostů

Přidat recenzi
Autor: Doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D. (stavební historik)
Číst více
Nebuďme lhostejní

Nebuďme lhostejní

Přidat recenzi
Autor: Ing. arch. Karel Kuča, SOVAMM, 27. 9. 2020
Číst více
Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Přidat recenzi
Autor: Ing. arch. Karel Kuča (odborník na památkovou péči, architekturu a u...
Číst více
Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Přidat recenzi
Autor: PhDr. Daniel Kovář (historik, archivář, autor publikací o Lišově a o...
Číst více
Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Přidat recenzi
Autor: PhDr. Radim Urbánek (odborník na technické památky)
Číst více
Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Přidat recenzi
Autor: doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (architekt, urbanista a krajinář)
Číst více
Statika mostů

Statika mostů

Přidat recenzi
Jan Vinař, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb a pro pozemní...
Číst více
Posudek na statiku fary v Dolních Slověnicích

Statika fary

Přidat recenzi
Jan Vinař, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb a pro pozemní...
Číst více