Vyjádření odborníků

Vyjádření k záměru demolice fary a totální přestavby mostů v Dolních Slověnicích

Vyjádření k záměru demolice fary a totální přestavby mostů

Autor: Doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D. (stavební historik)
Nebuďme lhostejní

Nebuďme lhostejní

Autor: Ing. arch. Karel Kuča, SOVAMM, 27. 9. 2020
Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Autor: Ing. arch. Karel Kuča (odborník na památkovou péči, architekturu a u...
Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Daniel Kovář (historik, archivář, autor publikací o Lišově a o...
Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Radim Urbánek (odborník na technické památky)
Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Autor: doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (architekt, urbanista a krajinář)
Statika mostů

Statika mostů

Jan Vinař, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb a pro pozemní...
Posudek na statiku fary v Dolních Slověnicích

Statika fary

Jan Vinař, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb a pro pozemní...