Stanoviska spolků

Stanovisko k návrhu na prohlášení areálu fary čp. 29 v Dolních Slověnicích za nemovitou kulturní památku

Stanovisko Klubu přátel Českých Budějovic

V Českých Budějovicích 19. prosince 2019
Stanovisko výboru spolku k záchraně fary v Dolních Slověnicích

Stanovisko Spolku pro Hůrky a venkov

V Hůrkách dne 14. ledna 2020
Stanovisko Spolku přátel Třeboně

Stanovisko Spolku přátel Třeboně

V Třeboni 2. října 2020
Stanovisko sdružení Calla

Stanovisko sdružení Calla

V Českých Budějovicích dne 9. listopadu 2020