Listopadové poselství zbořené fary

Listopadové poselství zbořené fary


Na začátku stál záměr demolice a přebudování historického centra
vesnice. Na konci, zatím, polorozbořená klasicistní budova. Objekt fary v Dolních Slověnicích dopadl podle toho, jak zamýšlelo vedení města od začátku, a jak rozhodlo jeho zastupitelstvo v únoru 2020. Nabízí se tedy otázka, proč kolem toho všeho vznikaly takové, pro někoho až zbytečně vyhrocené okamžiky.


Jako občané bychom se z toho důvodu měli ptát po tom, co a kdo o problematice publikoval a řekl, jakou hloubku to mělo a jak nakládal se sděleními, která bychom mohli považovat za pravdivá. Znát roli, jíž měli sehrát zástupci vedení města, jak přistupovali ke svobodnému vyjadřování ostatních stran, jakou roli sehrají v dalších krocích. Třeba při plánované demolici slověnického trojmostí. Informace o tom všem, včetně souvisejících reakcí, je přitom možné konfrontovat a čerpat hned z několika periodik; od místních listů, Lišovského zpravodaje a Hlasu Lišovska, až po regionální přílohy Mladé fronty. Z elektronicky dostupných zdrojů nabízí řadu expertiz internetové stránky dedictvilisovska.cz, tématu se věnují i stránky Společnosti pro obnovu vesnice a malého města. Zajisté bývá složité se zorientovat, ale nevědomosti v atmosféře chaosu a strachu snadno využije jedna ze stran ve svůj prospěch.
Budova dolnoslověnické fary mizí. Co však přetrvává, je připomínka toho, co její demolici předcházelo bez tolik potřebného konsenzu. Budiž nám farní epizoda lekcí. Poselstvím, že řešení bez širší diskuse, postavená na vratkých základech, nemají dobrého konce a zůstávají bez vítězů. K tomu, aby se to nestalo i napříště, bychom neměli podléhat floskulím politického hlupáctví, cílícího na názorovou manipulaci a rozdělení společnosti, nýbrž na utváření objektivního pohledu napříč názorovou pestrostí. Měli bychom se více zajímat o dění v obci, utvářet si objektivní obraz o jejím fungování uvnitř, ale i venku a na základě toho nejen zodpovědně volit, ale do voleb třeba i kandidovat. Nedávno jsme si připomněli svátek 17. listopadu. Nenechávejme proto slovo demokracie bez obsahu ani jedenatřicet let od pádu socialismu! Jen tak budeme moci obstát před budoucností, před skutečnými hodnotami i sami před sebou.


PhDr. Aleš František Plávek
zastupitel města Lišov
Lišovský zpravodaj 6/2020, s. 29
Slovo starosty
Předchozí

Slovo starosty

Přidat recenzi
Úvodník Bc. Jiřího Švece v Lišovském zpravodaji 6/...
Číst více
Historický úvod k mostům
Další

Historický úvod k mostům

Přidat recenzi
Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, arch...
Číst více
Tři facky

TŘI FACKY

Přidat recenzi
Úvodník magazínu barbar! od šéfredaktora Jana Štiftera, č. 2020-1
Číst více
Nebuďme lhostejní

Nebuďme lhostejní

Přidat recenzi
Autor: Ing. arch. Karel Kuča, SOVAMM, 27. 9. 2020
Číst více
Budova fary v Dolních Slověnicích

Budova fary v Dolních Slověnicích

Přidat recenzi
Článek od PhDr. A. F. Plávka a Mgr. J. Elišky otištěný v Lišovském zpravoda...
Číst více
Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Přidat recenzi
Autor: Ing. arch. Karel Kuča (odborník na památkovou péči, architekturu a u...
Číst více
Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Přidat recenzi
Autor: PhDr. Daniel Kovář (historik, archivář, autor publikací o Lišově a o...
Číst více
Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Přidat recenzi
Autor: PhDr. Radim Urbánek (odborník na technické památky)
Číst více
Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Přidat recenzi
Autor: doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (architekt, urbanista a krajinář)
Číst více
Historický úvod k areálu fary

Historický úvod k areálu fary

Přidat recenzi
Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář, autor publikací a č...
Číst více
Historický úvod k mostům

Historický úvod k mostům

Přidat recenzi
Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář)
Číst více