Bývalá fara v Dolních Slověnicích má jít k zemi. Památkáři jsou ale proti

Objekt bývalé fary v Dolních Slověnicích možná zůstane na svém místě. Památkáři totiž s plánovanou demolicí nesouhlasí. Město Lišov ale tento objekt kupovalo právě za tímto účelem. Dům stojí v ostré zatáčce a zbouráním by se zvýšila bezpečnost řidičů i chodců. Památkáři teď chtějí nechat bývalou faru zapsat na seznam kulturních památek.


V současnosti neobývaný dům v zatáčce před kostelem poblíž mostu mezi Dolními a Horními Slověnicemi. Pro jednu stranu dopravní překážka, pro druhou cenná historická budova a součást hodnotného kulturního prostředí. „Fara sama o sobě má význam architektonický a historický. Hrála důležitou roli v životě zdejších lidí, byla součástí jejich identity. Velmi výrazný je její význam urbanistický. Areál fary je umístěn v samém centru obce v pohledově mimořádně exponované poloze a spolu s kostelem, školou a silniční hrází se stromořadími a dvěma dochovanými klenutými mostky tvoří opravdu malebné zákoutí. Slověnice jsou velmi pěknou jihočeskou vesnicí, s rozsáhlým souborem lidové architektury; nejhezčí na Lišovsku. Jedinou, která je odtud pro své architektonické a urbanistické kvality zařazena do Encyklopedie českých vesnic. Odstraněním této významné historické budovy by se její charakter nevratně zničil,“ uvedl památkář Jan Eliška.


Město Lišov na to má ale jiný názor. Zbourání je součástí projektu úpravy přilehlé silnice, která pokračuje přes kamenný most. Ten se má přestavět a rozšířit. Podle starosty Jiřího Švece je těsně před havarijním stavem a je potřeba ho opravit.


Dopravní situace se prý dá řešit i jinak

„Mluvíme o tom už 15 let. Když se konečně podařilo zkoordinovat Jihočeský kraj, rybářství Třeboň a město Lišov tak nám do toho teď někteří házejí vidle. Most bude úplně stejný jen o něco širší. Máme v plánu rozšířit ho o chodník, protože dnes tam lidé chodí a když jedou auta, tak z něj člověk neuteče. Jezdí po něm nákladní auta, osobní auta i autobusy. Chodník z mostu by dál pokračoval do zatáčky u kostela, kde teď momentálně překáží ruina fary a naváže na chodník u školy,“ řekl starosta Švec.


Památkáři ale věří, že by se dopravní situace dala řešit i jinak. „Most by se případně mohl rozšířit, či doplnit o lávku pro pěší a fara by dále sloužila jako přirozený zpomalovací dopravní retardér. Statistika nehodovosti vypovídá o tom, že za 13 let, po kterou je vedena, zde nedošlo k jedinému zranění. Na rozdíl od téměř všech jiných křižovatek na silnici II/148 z Lišova do Mláky,“ podotkl Eliška.


Bývalá fara je v majetku města od roku 2017 a od samého začátku se mluví o jejím zbourání. O záměru se několikrát psalo i v místním zpravodaji. Objekt pro faráře dlouhá léta nesloužil, protože farnost je v Lišově. „Z mého pohledu je velmi nešťastné, že si někdo po třech letech, kdy do toho společnost na základě demokratického hlasování dá dva miliony, vzpomene, že to celé zastavíme a realizovat vůbec nebudeme. Za tři roky se neobjevil nikdo, kdo by záměr zpochybnil nebo navrhl jiné řešení. Takhle se to dělat nemá,“ dodal starosta.


Záchranu fary podporují podle památkáře Elišky i regionálními spolky jako jsou Klub přátel města Českých Budějovic, Spolek přátel Třeboně, či Spolek pro Hůrky a venkov. „Ti všichni, ale i mnozí jiní lidé, včetně nejednoho z představitelů okolních měst, nad záměrem Lišova nevěřícně kroutí hlavou. Jako bychom se vrátili hluboko do minulosti, kdy se pod rouškou pokroku zničilo mnoho cenného. Měli bychom si kvality prostředí, které nás místy obklopuje, uvědomovat a měli bychom je chránit. Je to ve veřejném zájmu. Snad se ještě najde dobrá vůle k přehodnocení současného projektu, abychom mohli přívětivé a cenné prostředí zodpovědně předat i dalším generacím,“ řekl Eliška.


Adéla Cinklová

Redaktorka portálu Budějcká Drbna

BUDĚJCKÁ DRBNA, 10. února 2020

                    


Tři facky

TŘI FACKY

Úvodník magazínu barbar! od šéfredaktora Jana Štiftera, č. 2020-1
Nebuďme lhostejní

Nebuďme lhostejní

Autor: Ing. arch. Karel Kuča, SOVAMM, 27. 9. 2020
Budova fary v Dolních Slověnicích

Budova fary v Dolních Slověnicích

Článek od PhDr. A. F. Plávka a Mgr. J. Elišky otištěný v Lišovském zpravoda...
Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Autor: Ing. arch. Karel Kuča (odborník na památkovou péči, architekturu a u...
Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Daniel Kovář (historik, archivář, autor publikací o Lišově a o...
Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Radim Urbánek (odborník na technické památky)
Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Autor: doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (architekt, urbanista a krajinář)
Historický úvod k areálu fary

Historický úvod k areálu fary

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář, autor publikací a č...
Historický úvod k mostům

Historický úvod k mostům

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář)