Snahu o zachování cenného historického prostředí 

v Dolních Slověnicích podpořili například:

Ing. arch. Karel Kuča

* historik architektury a urbanismu

* člen Českého národního komitétu ICOMOS (Mezinárodní rady pro památky a sídla)

* autor řady publikací z oblasti památkové péče, architektury a urbanismu

* držitel ceny Jože Plečnika za celoživotní přínos české památkové péči

Ing. arch. Jan Pešta

* architekt, stavební historik, pedagog a publicista

* specialista na lidovou architekturu, urbanismus sídel a technické památky

* člen Českého národního komitétu ICOMOS  (Mezinárodní rady pro památky a sídla)

* autor Encyklopedie českých vesnic - a hesla Slověnice (Dolní Slověnice a Horní Slověnice)

Ing. arch. Jan Kasl

* předseda České komory architektů

* primátor hlavního města Prahy v letech 1998 až 2002

* předseda strany Evropští demokraté v letech 2002 až 2006

PhDr. Jiřina Psíková 

* předsedkyně Spolku přátel Třeboně

Ing. arch. Vladimír Musil

* předseda Klubu přátel Českých Budějovic

RNDr. Miroslav Hátle, CSc.

* vedoucí Správy CHKO Třeboňsko

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

* vedoucí Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
* děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v letech 2011 až 2019
* poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Ing. Libor Elleder, Ph.D.

* hydrolog a historik hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu
* člen Výzkumného týmu hydrologie při Karlově univerzitě v Praze

prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.

* ředitel Parazitologického ústavu AV ČR v Českých Budějovicích
* řádný člen Učené společnosti České republiky

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.

* archeolog, medievalista
* ředitel Ústavu pro archeologii (dříve Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v Praze) v letech 2002 až 2016
* řádný člen Učené společnosti ČR

RNDr. Jan Květ, CSc.

* biolog a vysokoškolský pedagog
* řádný člen Učené společnosti ČR
* poslanec České národní rady v letech 1990 

až 1992

Mgr. Mařík Jan, Ph.D.

* archeolog
* ředitel Archeologického ústavu AV ČR v Praze

Ing. Martin Čerňanský, Ph.D.

* památkář, publicista, vydavatel internetového portálu Památky a lidová architektura ČR
* odborný a metodický pracovník generálního ředitelství Národního památkového ústavu se specializací na krajinu, vesnická sídla a lidovou architekturu
* člen Českého národního komitétu ICOMOS   (Mezinárodní rady pro památky a sídla)
* člen mezinárodního komitétu ICOMOS pro vernakulární architekturu CIAV
* člen Národní rady pro tradiční a lidovou kulturu Ministerstva kultury

RNDr. David Pithart, CSc.

* projektový manažer odborné organizace v oblasti ochrany přírody
* majitel a investor zdařile rekonstruované fary v Lutové (viz odkaz níže)

RNDr. Aleš Špičák, CSc.

* ředitel Geofyzikálního ústavu AV ČR v Praze

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

* historik umění, odborník na památkovou péči, architekturu a urbanismus
* ředitel Ústavu pro dějiny umění na FF UK v Praze
* člen Českého národního komitétu ICOMOS   (Mezinárodní rady pro památky a sídla) 
* místopředseda Klubu Za starou Prahu

prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.

* archeolog se specializací na církevní dějiny
* vědecký pracovník Archeologického ústavu AV 
ČR v Praze, ředitel v letech 1993 až 1998
* vědecký pracovník Centra medievistických studií AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze, ředitel v letech 2004 až 2019
* řádný člen Učené společnosti ČR
* držitel řady prestižních ocenění včetně národní ceny vlády Česká hlava v roce 2017

PhDr. Aleš František Plávek

* odborný rada Státního oblastního archivu v Třeboni

* člen výboru Spolku pro Hůrky a venkov

* autor odborných textů o Lišově a okolí

* autor historických úvodů k faře a mostům v Dolních Slověnicích

* zastupitel města Lišov

Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc.

* architekt, urbanista a krajinář
* vedoucí Katedry urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze v letech 2007 - 2015
* člen Českého národního komitétu ICOMOS   (Mezinárodní rady pro památky a sídla) 
* autorizovaný architekt České komory architektů

Jiří Hájíček

* spisovatel, autor románů a povídek z prostředí jihočeského venkova
* držitel ceny Magnesia Litera v roce 2006 v kategorii próza roku za román Selský baroko
* držitel ceny Magnesia Litera v roce 2013 v kategorii kniha roku za román Rybí krev
* vítěz v anketě Kniha roku Lidových novin v roce 2016 za román Dešťová hůl
* držitel Ceny Česká kniha v roce 2017 za román Dešťová hůl

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.

* vedoucí Katedry ekologie a hydrobiologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

* děkanka Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

* zastupitelka obce Malenice

 

 

Doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

* pedagogický a vědecký pracovník Ústavu teorie a dějin architektury a Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT v Praze