Spor o faru řeší právníci

​Starosta Lišova Jiří Švec se nehodlá omluvit za výroky ve zpravodaji. "Řekl jsem pravdu", sdělil.


LIŠOV Dlouhotrvajícími spory ohledně demolice fary v Dolních Slověnicích, místní části města Lišova, se začali zabývat právníci. Polemika v místním Lišovském zpravodaji mezi starostou Jiřím Švecem (SNK) a některými oponenty došla totiž tak daleko, že dva z nich po něm požadují veřejnou omluvu. Kauzu navíc zkomplikoval závěr přezkumného řízení stavebního povolení k demolici fary a s ní související úpravou silnice a přilehlých mostů. Krajský úřad po přezkumu povolení zrušil.


Předmětná fara v Dolních Slověnicích je součástí projektu města a kraje, na jehož konci je vybudování parkoviště a modernizace přilehlé silnice včetně tří mostků vedoucích po sypané hrázi přes rybník Dvořiště.  Podle projektu v investici více než 40 milionů korun bude nefunkční objekt fary demolován a místo něho se postaví parkoviště. Proti zrušení fary se postavili dva zastupitelé a proti rekonstrukci mostků památkáři. O odpůrcích demolice fary, mezi nimiž jsou i někteří zastupitelé, starosta napsal, že za zády všech iniciují kroky proti  záměru a maří tak městu investice. Dotčení zastupitelé se obrátili na právníky.

„Do posledního zpravodaje jsme zaslali dvě repliky na zmíněný článek a požadavek omluvy za údajné zmaření investic. Radnice, která noviny vydává, naše články odmítla otisknout. Nakonec je uveřejnila jen v elektronické podobě. Je to podle nás cenzura a konec demokracie v Lišově,“ míní zastupitel Jan Kresan (KDU-ČSL).


Lišovská radnice na to odpověděla, že podle právního rozboru je možné zveřejnění článků v elektronické podobě považovat za formu rovnocennou s tištěnou. Za své výroky v Lišovském zpravodaji na adresu kritizovaných se starosta omlouvat nehodlá. „Řekl jsem jen pravdu, kterou zná většina zastupitelů a za pravdu se neomlouvám,“ uvedl Švec, který je zároveň krajským radním pro dopravu a lídrem do krajských voleb za Sdružení nezávislých starostů (STAN).


Jiní právníci, jiný názor

Odlišný právní názor mají odborníci občanského spolku Oživení, který se zabývá hodnocením radničních periodik. Podle jeho analytičky Šárky Trunkátové nemá elektronická podoba článku úroveň tištěné. Pokud vydavatel stěžovatelům odpověď neotiskne do tří měsíců, porušuje zákon.


Samotný příběh kolem fary přitom zaměstnává veřejnost i zastupitele více než rok. Město Lišov ji koupilo od církve a netajilo se tím, že ji bude demolovat. Tvrdí, že její poloha překáží v rekonstrukci silnice vedoucí přes rybník na druhý břeh, kde je osada Horní Slověnice. Sypanou hráz tvoří pro dnešní provoz nevyhovující klenuté kamenné mosty. Celá lokalita i s rybníkem Dvořiště patří na seznam kulturních památek. Někteří místní včetně dvou zastupitelů usilují o zápis na seznam také u fary a podali podnět na ministerstvo kultury. To vzápětí zakázalo její demolici.


Podle starosty Švece brzdí projekt, který se zdržením prodraží. Překvapením je pro něj zrušení stavebního povolení. Jedním z důvodů je, že stavební řízení, které vedl českobudějovický stavební úřad, obešlo památkáře.


„Jestliže někdo ze státní správy pochybil, tak ať se státní správa postará o nápravu. Samospráva do výkonu státní správy zasahovat nesmí a nemůže ani nést odpovědnost za případné chyby magistrátu a dalších státních orgánů. To vše ale nic nemění na tom, že praktiky některých jednotlivců i některých zaměstnanců Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích připomínají doby naštěstí dávno minulé,“ zaslal starosta Švec vyjádření do redakce MFDNES.


Vyrozumění od kraje, že stavební úřad pochybil, dostal na vyžádání českobudějovický památkový ústav. Podle ředitele jeho územního pracoviště Daniela Šnejda nespočívá hlavní problém ani tak v demolici fary, jako v mostech. Ty zasahují do kulturní památky Rožmberská rybniční soustava a jejich navržená budoucí podoba tomu neodpovídá. Počítá s nežádoucími  železobetonovými prvky a od původní se výrazně liší.


Antonín Pelíšek, redaktor MF DNES

Mladá fronta DNES, 5. září 2020Tři facky

TŘI FACKY

Úvodník magazínu barbar! od šéfredaktora Jana Štiftera, č. 2020-1
Nebuďme lhostejní

Nebuďme lhostejní

Autor: Ing. arch. Karel Kuča, SOVAMM, 27. 9. 2020
Budova fary v Dolních Slověnicích

Budova fary v Dolních Slověnicích

Článek od PhDr. A. F. Plávka a Mgr. J. Elišky otištěný v Lišovském zpravoda...
Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Autor: Ing. arch. Karel Kuča (odborník na památkovou péči, architekturu a u...
Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Daniel Kovář (historik, archivář, autor publikací o Lišově a o...
Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Radim Urbánek (odborník na technické památky)
Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Autor: doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (architekt, urbanista a krajinář)
Historický úvod k areálu fary

Historický úvod k areálu fary

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář, autor publikací a č...
Historický úvod k mostům

Historický úvod k mostům

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář)