Závěr

Rozhodnutí Ministerstva kultury o neprohlášení fary za kulturní památku

Rozhodnutí Ministerstva kultury o neprohlášení fary za kulturní památku

Závěrečná úvaha Celý text rozhodnutí je ke stažení