Stanovisko sdružení Calla

Vyjádření k záměru stavebních úprav v Dolních Slověnicích

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. se po důkladném seznámení se záměrem připojuje ke snahám o záchranu fary v Dolních Slověnicích. Jižní Čechy jsou především kulturní krajinou a jejich krajinný ráz byl po staletí formován prolínáním přírodních a kulturních prvků. Právě krajina v okolí Dolních Slověnic je toho krásným příkladem. Necitlivý stavební záměr, který počítá se zničením fary a jejím nahrazením parkovištěm, nevratně naruší krajinný ráz této malebné části jihočeské krajiny. 


Připomínáme, že krajinný ráz je nejen obecná hodnota, ale také fenomén chráněný prostřednictvím zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Plně se ztotožňujeme se stanoviskem doc. Ing. arch. Ivana Vorla, CSc., jehož považujeme v oblasti ochrany krajinného rázu za odbornou autoritu, kterou by měly brát v potaz všechny orgány státní správy, které o osudu historických staveb v Dolních Slověnicích rozhodují.


Za výbor Cally 
RNDr. Jiří Řehounek 

V Českých Budějovicích dne 9. 11. 2020

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí,
Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice
Tři facky

TŘI FACKY

Úvodník magazínu barbar! od šéfredaktora Jana Štiftera, č. 2020-1
Nebuďme lhostejní

Nebuďme lhostejní

Autor: Ing. arch. Karel Kuča, SOVAMM, 27. 9. 2020
Budova fary v Dolních Slověnicích

Budova fary v Dolních Slověnicích

Článek od PhDr. A. F. Plávka a Mgr. J. Elišky otištěný v Lišovském zpravoda...
Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Autor: Ing. arch. Karel Kuča (odborník na památkovou péči, architekturu a u...
Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Daniel Kovář (historik, archivář, autor publikací o Lišově a o...
Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Radim Urbánek (odborník na technické památky)
Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Autor: doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (architekt, urbanista a krajinář)
Historický úvod k areálu fary

Historický úvod k areálu fary

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář, autor publikací a č...
Historický úvod k mostům

Historický úvod k mostům

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář)