Statika fary

Dolní Slověnice, fara


Nosné konstrukce fary jsou v dobrém stavu, ve zdivu nejsou poruchy způsobené závadami v založení nebo vyčerpáním únosnosti. V dobrém stavu jsou i konstrukce stropů a krovu – neprojevují se závady, jejichž příčinou jsou konstrukční chyby nebo narušení materiálu. Stav střešní krytiny je vyhovující. Zvýšená vlhkost zdiva je způsobena nedostatečným odvodněním a nevhodnými nátěry omítek.

Z hlediska urbanismu a krajinného rázu objekt představuje charakteristický typ fary se standardní dispozicí, objemovým řešením, tvarem střechy, nosnými konstrukcemi i detaily, který je vázán na kostel, je určující pro zástavbu vesnice a neměl by vymizet.


Jan Vinařlistopad 2020

autorizovaný inženýr
pro statiku a dynamiku staveb
a pro pozemní stavby
ČKAIT  0000769
Tři facky

TŘI FACKY

Úvodník magazínu barbar! od šéfredaktora Jana Štiftera, č. 2020-1
Nebuďme lhostejní

Nebuďme lhostejní

Autor: Ing. arch. Karel Kuča, SOVAMM, 27. 9. 2020
Budova fary v Dolních Slověnicích

Budova fary v Dolních Slověnicích

Článek od PhDr. A. F. Plávka a Mgr. J. Elišky otištěný v Lišovském zpravoda...
Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Autor: Ing. arch. Karel Kuča (odborník na památkovou péči, architekturu a u...
Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Daniel Kovář (historik, archivář, autor publikací o Lišově a o...
Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Radim Urbánek (odborník na technické památky)
Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Autor: doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (architekt, urbanista a krajinář)
Historický úvod k areálu fary

Historický úvod k areálu fary

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář, autor publikací a č...
Historický úvod k mostům

Historický úvod k mostům

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář)